Priser

Prislistor
Moms 24%

Normaltariff 
Dubbeltariff
Årstidstariff
Effekt-tariff
Tillfällig tariff
Tjänster
Anslutningsavgifter

Tariff T1, T3, T8 Tidsbunden 1 år

 

Prislistorna är i PDF-format. För att öppna PDF-filer behövs Adobe Reader -programmet. Vid behov kan programmet laddas härifrån.

20150823_213232