Elskatterna från 1.1.2015

moms 0 % moms 24 %
Skatteklass I 2,253 c/kWh / 2,794 c/kWh
Elskatten i skatteklass II förblir oförändrad.
Skatteklass II 0,703 c/kWh / 0,872 c/kWh