Prisminskningen på ca 9 % träder i kraft den 1.6.2015 och gäller tillsvidare.

Det ökande behovet av investeringar och förbättringskrav på elnätet för de kommande åren gör att vi höjer avgifterna på överföring med ca 5 % den 1.6.2015.
Samtidigt höjs också grundavgifterna för överföring med ca 10 %.

Prislista: Elektricitet > Priser