Ifall ni har flera än en förbrukningsplats, kan ni ta i bruk samlingsfakturan.

Alla fakturor inklusive specifikationer samlas då på en och samma flersidig faktura

och kan betalas som en.