Underhållsarbete – Rivning av Riippa transformator – förnyades 2014

Rivning av Riippa TS nu december 2015 (förnyades 2014)