Krister Wikström är vår nya nätchef fr.o.m 13.3.2017.
Johnny Haga har slutat och övergått till annans tjänst.