Överföringsavgifterna inom Kronoby Elverk Ab:s distributionsområde höjs 1.2.2018

Distributionsnätets överföringsavgifter höjs från 1.2.2018 och förhöjningen gör att kundens slutfaktura ( inklusive elskatt och mervärdesskatt ) höjs med 3,9 – 4,7 % beroende på vilken typförbrukargrupp man tillhör.

Orsaken till förhöjningarna är de åtgärder som görs för att förbättra vår leveranssäkerhet. Vi automatiserar elnätet, ökar mängden jordkablar i vårt elnät och flyttar ut elnätet till närheten av vägar.

 

Grundavgifterna höjs med 10 % och överföringspriset med 5 %.

 

Förhöjningens inverkan på olika typförbrukargrupper enligt följande :

 

K1 Våningshus 1×25 A 2000 kWh / år                                               0,72 €/mån 4,71 %

K2 Småhus, elbastu, utan elvärme 3x25A 5000 kWh / år                 1,62 €/mån 4,42 %

M1 Åkerbruk utan elvärme 3×25 A 10000 kWh / år                           2,80 €/mån   4,07 %

M1 Boskapsgård med elvärme 3x25A 35000 kWh / år                      6,19 €/mån   4,61 %

L1 Småhus med elvärme 3X25 A 18000 kWh / år                             4,12 €/mån   3,94 %

L1 Småhus med maganiserande elvärme 3×25 A 20000 kWh / år    4,08 €/mån   3,92 %