Katternökonsernen lanserar nytt solkraftskoncept   http://www.nordicsunrise.fi/

Lanseringen faller väl in i Katternö-gruppens målsättning att öka andelen förnybar energi.

Anläggningarna ansluts till elnätet och den del av elproduktionen som kunden

inte själv använder kan säljas t.ex till kundens egna elbolag.

Tilläggsuppgifter ges av Glen Ahlskog, tel. 044-998 1637