Johanna Karlström har anställts som byråsekreterare fr.o.m. 4.3.2019.