Styrelsen har på sitt möte 19.10.2020 valt DI Jim Sandbacka, 31, till ny VD för Kronoby Elverk Ab. Nuvarande VD Glen Ahlskog går i pension.