Här vid Ervastgränd bygger vi ut distributionsnätet för framtida bostäder