Bästa Kund,

Marknadspriserna på el har fortsatt på en rekordhög nivå under hela året och vi blir nu därför tvungna att se över våra pris för de avtal som gäller tillsvidare. Efterfrågan på el är stor och tillgången osäker, vilket bidrar till de höga priserna på elmarknaden. Elpriset förblir dock konkurrenskraftigt även efter förhöjningen och grundavgiften för el förblir oförändrad. Det nya priset för en kund med normaltariff T1 blir 12,90 c/kWh, och nedan finner du exempel på hur det nya priset i medeltal kommer att påverka din elräkning/månad. De nya tarifferna finner du i sin helhet på vår hemsida under priser -> kommande tariffer.

Prisförändringens inverkan i medeltal / månad för kundgrupp med tariff T1:

Förbrukning                             €/mån (förhöjningen i medeltal/månad)

3000 kWh/år                                                     12,50 €

5000 kWh/år                                                     20,85 €

15000 kWh/år                                                   62,15 €

 

Med vänlig hälsning,

Kronoby Elverk