Vi har tagit i bruk en registreringssida var man som kund själv kan registrera och uppdatera sitt telefonnummer och/eller e-postadress till vilken man önskar få SMS vid eventuella elavbrott. Vid korta elavbrott (snabbåterinkopplingar) sänds inget meddelande ut, men vid konstaterade elavbrott går ett meddelande ut automatiskt åt våra kunder. För att försäkra dig om att du nås av ett meddelande vid eventuella elavbrott framöver, gör så här :

  1. Logga in på vår online förbrukningstjänst
  2. Välj avbrottsinfo i den vänstra balken
  3. Fyll i namn och telefonnummer (i internationellt +358 format)
  4. Du kan även fylla i e-post om du önskar få e-post om avbrottet.
  5. Välj under vilken tid på dygnet du önskas nås av ett avbrottsmeddelande , 7-22 , 6-23 eller dygnet runt.
  6. Tryck på Spara
  7. Om registreringen lyckas nås du om en stund av ett meddelande sänd av KEAB som lyder ”Tack för din registrering”.
  8. Om du framöver byter telefonnummer eller vill ändra inställningar/annullera SMS välj annullera eller uppdatera info längst ner på registreringssidan.