Planerar du mikroproduktion?

På grund av komponentbrist så råder det för tillfället brist på mikroproduktionsmätare. En ny leverans med mätare har beställts under sommaren 2022, men på grund av stor efterfrågan och brist på komponenter så är leveranstiderna nu mycket längre än vanligt, och följande leverans uppskattas i dagsläget anlända i juli/augusti 2023. Antalet mikroproducenter på vårt nätområde har under årets första fyra månader ökat väldigt mycket, vilket gjort att den mätarleverans som levererades till oss sommaren 2022 nu har tagit slut. Därför kommer de kunder som nu installerar mikroproduktionsanläggningar att behöva vänta längre än vanligt på att få mätaren utbytt.

Att mätaren inte kan bytas ut direkt betyder nödvändigtvis inte, att man inte kan ta i bruk sin solpanelsanläggning när man fått tillstånd till det av nätbolaget. Det betyder att eventuell överproduktion (dvs den mängd som man inte själv använder sig av, och som man därför skulle kunna sälja) inte kan fås tillgodo före mätaren är utbytt och mängden går att mäta.

 

GÖR SÅ HÄR OM DU PLANERAR MIKROPRODUKTION:

  • Kontakta vår arbetsledare Joel Bexar (tel: 040 5286 693) eller nätchef Krister Wikström (040 836 5164) för att diskutera hur stor anläggning det går att ta i bruk på förbrukningsplatsen i dagsläget. Observera att du även kan behöva tillstånd från kommunen för anläggningen (hör med din kommun).
  • Du vet nu hur stor anläggning det går att installera på förbrukningsplatsen och kan beställa solpanelsanläggningen.
  • Efter att solpanelerna har installerats så skall en mikroproduktionsanläggningsblankett som du hittar här fyllas i av installatören, och sändas till nätbolaget (elverk@keab.fi).
  • Efter att vi fått blanketten, kontrollerar vi att uppgifterna är korrekta och om det är fallet så byter vi ut mätaren till en mikroproduktionsmätare (normalt inom 2 veckor från det att vi fått blanketten) och du är nu klar att producera el för eget bruk.
  • För att kunna sälja eventuell överskottsel bör du ännu göra upp ett avtal med ett valbart elbolag som köper elöverskottet. Kronoby elverk köper i skrivande stund överskottet till spotpris minus en marginal på 0,35 c/kWh.