Säsongen för flyttfåglar är nu som livligast och fåglarna som flyger rakt in i elledningarna orsakar blinkningar i elnätet, eller så kallade snabbåterinkopplingar som räcker under 1 sekund. Om automatiken inte genast klarar av att åtgärda felet, så kan det även förekomma 2 minuter långa elavbrott, eller så kallade tidsåterinkopplingar.  Problem orsakas främst av svan och gås, som inte när de förflyttar sig lägger märke till elledningarna och träffar dem.

Kronoby elverk fortsätter att installera fågelskydd på elledningarna så att fåglarna inte skall flyga in i dem.