Kronoby Elverk utför röjningar av elkraftnätet (se link till karta under) från vecka 11 / 2024 framåt. Arbetet förväntas räcka några månader. Även de lågspänningsledningar som hör ihop med 20 kV nätets distributionstransformatorer kommer att röjas.

Följande områden utförs det röjning på:

https://kronobyelverk.fi/wp-content/uploads/2024/03/raivaus-rojning.pdf

Paasila- Seljes-Emmes-Haavisto-Pirttiniemi-Västersund-Gåsjärv-Viitavesi-Kaino

Om du är markägare på de berörda områdena har du möjlighet att komma överens om röjningsarbetet om du inte önskar att ledningsområdets kanter och röjningen av dem utförs av Kronoby Elverk. Det röjda trädbeståndet inklusive grenar är hur som helst helt och hållet markägarens egendom och de lämnas kvar åt markägaren.

Vi försöker i genomsnitt att under en 5-6 års period utföra röjningar på de områden som hör till vårt underhållsprogram. Röjningarna utförs för att el överföringen skall vara så avbrottsfri som möjligt för våra kunder.

 

med vänlig hälsning,

Kronoby Elverk