Kronoby Elverk – kundnära, trygg och pålitlig service!

Elanläggningar

Anvisningar:
1. Öppna ”Anmälningsblanketten för elanläggning”-blanketten (PDF)
2. Fyll i och skriv ut blanketten
3. Kom ihåg underskrifterna samt bilagorna!
4. Förmedla alla papper åt Kronoby elverk

ikoner_blanketter
Anmälningsblanketten för elanläggning 

Anslutning av mikroproduktionsanläggning till nätet – blankett

OBS! Blanketten finns enbart på finska i dagsläget, vi uppdaterar när vi får en översättning på blanketten.