Kronoby Elverk – kundnära, trygg och pålitlig service!

Flyttanmälan

Bästa elabonnent!

Vid eventuell flytt kan ni fylla i nedanstående formulär och behöver då inte på annat sätt meddela elverket. Kom ihåg att fylla i såväl gamla som nya uppgifter.

 

* Ej nödvändig

 

Elabonnentens namn

Kundnummer

Telefonnummer *

E-postadress *

Förbrukningsplatsens adress

Näradress

Postnummer

Ort

Mätarställning (även nollor i början)

Natt I, T1, HT

Dag II, T2, LT

Avläsningsdatum (flyttningsdatum)

Ny näradress, postnummer och ort

Näradress

Postnummer

Ort

Övriga ärenden