Kronoby Elverk – kundnära, trygg och pålitlig service!

Så tyder du elfakturan

Elfakturans slutsumma består av avgifterna på elenergi och överföringstjänster samt skatter.

Elenergi

Den el som du får hem till dig eller till arbetsplatsen produceras i kraftverk och säljs av elförsäljaren till kunderna. Avgiften på elenergi är öppen för fri konkurrens.

Överföringstjänst

Innan elektriciteten når dig passerar den ett eldistributionsnät med många nivåer. Hemtransporten av el, dvs. överföringstjänsten, köper kunden även i framtiden av elverket i det egna området. Elöverföringsavgiften täcker överföringen av el, utvecklingen och underhållet av elnätet samt kostnader för mätaravläsning och balansavräkningen. Överföringstjänsten är inte konkurrensutsatt.

Skatter

Förutom avgifterna på elenergin och överföringstjänsten ingår i elfakturans slutsumma även skatter som ska erläggas staten, d.v.s elskatt (accis och avgift för försörjningsberedskapen) och mervärdesskatt. Elskatten erlägges i enlighet med förbrukad elenergimängd i samband med överföringstjänsten. Till elskatten tillkommer mervärdesskatt (moms). Elkonsumenterna indelas i två skatteklasser: privata och lantbrukarhushåll, tjänster och offentliga sektorn (skatteklass I) samt industrin och professionella växthusodlare (skatteklass II).

Elskatterna från 1.1.2015

Skatteklass I

Skatteklass II

moms 0%

2,253 c/kWh

0,703 c/kWh

moms 24 %

2,794 c/kWh

0,872 c/kWh

Alla kunder hör automatiskt till skatteklass I såvida de inte meddelat annat. En kund kan hänföras till skatteklass II om han bedriver industriell verksamhet eller professionell växthusodling. Skriftlig försäkran om verksamhet art bör tillställas nätbolaget. Närmare uppgifter fås från distriktstullkammaren.

Kundtjänstens telefonnummer

Vid ärenden som gäller fakturering och flyttning, samt uppgifter och information om övriga tjänster som är förmånligast för dig får du via tel.nr 824 2200. Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8.00-16.00.

energiavirasto

bild energiavirasto

Kundtjänst

(06) 824 2200
Öppen vardagar kl. 8:00 – 16:00