Kruunupyyn Sähkölaitos – asiakaslähtöistä, turvallista ja luotettavaa palvelua!

Näin luet sähkölaskua

Sähkölaskun loppusumma koostuu sähköenergiamaksusta, siirtopalvelumaksusta ja veroista.

Sähköenergia
Sähkö, jonka saat kotiisi tai työpaikallesi, tuotetaan voimalaitoksissa ja sähkönmyyjät myyvät sitä edelleen asiakkailleen. Sähköenergiamaksu on avoin vapaalle kilpailulle.

Siirtopalvelu
Ennen kuin sähkö on sinun käytettävissäsi, se kulkee moniportaisen sähköjakeluverkon läpi. Sähkön kotiinkuljetus, eli siirtopalvelu, ostetaan tulevaisuudessakin oman alueen sähköyhtiöiltä. Sähkön siirtohinta kattaa sähkön siirrosta, sähköverkon kehittämisestä ja ylläpidosta sekä mittarinluvusta ja taseselvityksestä aiheutuvat kustannukset. Siirtopalvelua ei voi kilpailuttaa.

Verot
Sähköenergiamaksun ja siirtopalvelumaksun lisäksi sähkölaskun loppusummaan sisältyvät valtiolle maksettavat verot, eli sähkövero (valmistevero ja huoltovarmuusmaksu) ja arvonlisävero. Sähkövero maksetaan kulutetun energiamäärän mukaan siirtopalvelun yhteydessä. Myös sähköverosta on maksettava arvonlisävero. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: koti- ja maataloudet, palvelut ja julkinen sektori (veroluokka I) sekä teollisuus ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät (veroluokka II).

Sähköverot 1.1.2015 lähtien

Veroluokka I

Veroluokka II

alv 0%

2,253 c/kWh

0,703 c/kWh

alv 24 %

2,794 c/kWh

0,872 c/kWh

Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas on oikeutettu II veroluokkaan, jos käyttöpaikalla harjoitetaan teollisuutta tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Toiminnan laadusta täytyy toimittaa kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle. Tarkempia tietoja saa piiritullikamarilta.

Asiakaspalvelupuhelinnumerot

Laskutukseen ja muuttoihin liittyvissä asioissa palvelemme numerossa 824 2200. Asiakaspalvelu arkisin klo 8.00-16.00.

energiavirasto

bild energiavirasto

Asiakaspalvelu

(06) 824 2200
Ma-Pe klo. 8:00 – 16:00