Kruunupyyn Sähkölaitos – asiakaslähtöistä, turvallista ja luotettavaa palvelua!

Sähkön alkuperä

Katternökonserni on 2016 Perhonjoki Oy:n voimaosuuksien ja sähkömarkkinan kautta hankkinut 1,0 TWh sähköenergia osakkaiden ja Oy Herrfors Ab:n tarpeisiin. Hankitun ja toimitetun sähkön energialähdejakauma sekä tuotannossa syntynyt hiilidioksidi (gCO2/kWh) ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä (mg/kWh) on seuraava:

Fossilista ja turvetta 33,69 %
Uusiutuva 39,88 %
Ydin 26,43 %

Hiilidioksidin ominaispäästö 265 g/CO2/kWh
Käytetty ydinpolttoainemäärä 0,69 mg/kWh