Nordic Sunrise solelanläggning

Katternökonsernen lanserar nytt solkraftskoncept   http://www.nordicsunrise.fi/ Lanseringen faller väl in i Katternö-gruppens målsättning att öka andelen förnybar energi. Anläggningarna ansluts till elnätet och den del av elproduktionen som kunden inte själv använder kan säljas t.ex till kundens egna elbolag. Tilläggsuppgifter ges av Glen Ahlskog, tel. 044-998 1637          

Prislista 1.2.2018

                Överföringsavgifterna inom Kronoby Elverk Ab:s distributionsområde höjs 1.2.2018 Distributionsnätets överföringsavgifter höjs från 1.2.2018 och förhöjningen gör att kundens slutfaktura ( inklusive elskatt och mervärdesskatt ) höjs med 3,9 – 4,7 % beroende på vilken typförbrukargrupp man tillhör. Orsaken till förhöjningarna är de åtgärder som görs för att…

Tävlingen är avslutad

Vi gratulerar Benita Borén från Terjärv som vann renen och Maj-Britt Smedjebacka från Jakobstad som vann fönsterbelysningen. Vi hoppas att priserna ska skänka ljus och glädje i vintermörkret! Stort tack till alla som delat bilder på sin julbelysning!