Om Företaget

Kronoby Elverk är ett elverk, vars framgång grundar sig på kundnära, trygg och pålitlig service.

Kronoby elverk producerar el genom sitt delägarskap i Oy Katternö Ab. Tillsvidare säljer vi el endast inom det egna distributionsområdet.