Kronoby Elverk – kundnära, trygg och pålitlig service!

Historik

Elektriciteten kom förhållandevis tidigt till Kronoby, i synnerhet med tanke på att Kronoby är en landsort. Före 1921 sköttes eldistributionen i Kronoby av kvarnar och sågar. Kronoby elektricitetandelslag bildades 1918. Andelslagets uppgifter var att elektrifiera hela centrum.Centrum hade cirka hundra stycken medlemmar med 550 lampor. Kronoby elektricitetandelslag blev Kronoby kommunala elektricitetsverk 23.7.1921. (Svenfelt, A. 1991. Kronoby Elverk 70 år 1921 – 1991.)

I Nedervetil väcktes intresset för införandet av elbelysning ungefär vid samma tid som i grannkommunen Kronoby. Nedervetil lantmannagille diskuterade grundandet av ett elbolaget i 1917. I stället grundades elandelslaget i Karleby år 1919. Fem år senare var andelslaget i full gång med att dra högspänningsledningar till Nedevetil. År 1938 grundades Nedervetil elandelslag. Andelslagen köpte ledningar och transformatorerna från Karleby elandelslagen. Nedervetil elandelslag blev kommunal 1959. Kronoby- och Nedervetil kommunala elektricitetsverk sammanslogs 1.1.1971. (Svenfelt, A. 1991. Kronoby Elverk 70 år 1921 – 1991.)

Sedan 2015 är elverket ett aktiebolag. Elverkets målsättning är att anskaffa och leverera elenergi åt abonnenterna till konkurrenskraftigt pris, samt bygga, förnya och underhålla elanläggningar inom det egna distributionsområdet, och därmed erbjuda abonnenterna kontinuerlig och kvalitativ elleverans. Kronoby Elverk har över 3100 abonnenter och levererar el till delar av Kronoby, Pedersöre och Karleby.

Karta över ansvarsområden