Enligt §52 i elmarknadslagen 588/2013 skall en utvecklingsplan för eldistributionsnätet lämnas in till energimyndigheten jämna år före utgången av juni månad. Nytt för detta år är att utvecklingsplanen även görs offentlig och som kund på vårt distributionsområde har du möjlighet att kommentera utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen hittas här och finns även till påseende på Kronoby Elverks kontor under tiden 1.6.2022 – 31.7.2022.