Kronoby Elverk – kundnära, trygg och pålitlig service!

Elektricitetens ursprung

Katternökoncernen har 2016 medelst Perhonjoki Oy:s kraftandelar och elmarknaden anskaffat 1,0 TWh elenergi åt aktionärerna och Oy Herrfors Ab. Den levererade elens källenergifördelning samt vid produktionen frigjord koldioxid (gCO2/kWh) och använd kärnbränslemängd (mg/kWh) är som följer:

Fossilt och torv 33,69 %
Förnybara 39,88 %
Kärn 26,43 %

Specifikt koldioxidutsläpp 265 gCO2/kWh
Använd kärnbränslemängd 0,69 mg/kWh