Kronoby Elverk – kundnära, trygg och pålitlig service!

Elektricitetens ursprung

Den levererade elens källenergifördelning år 2021 samt vid produktionen frigjord koldioxid (gCO2/kWh) och använd kärnbränslemängd (mg/kWh) varr:

Fossilt och torv 13,91 %
Förnybara 59,20 %
Kärn 26,89 %

Specifikt koldioxidutsläpp 98,49 gCO2/kWh
Använd kärnbränslemängd 0,62 mg/kWh